Dropp jakten på de kreative

Tryk­ket i Finans­avi­sen 9. mai 2007.

Jeg er ikke sik­ker på hvor godt jeg ble sitert og i hvor stor grad jour­na­lis­ten fikk med seg hva jeg la vekt på. På den annen side, er det noe du lurer på, bare spør.

nb_NONorwegian