Trykket i Finansavisen 9. mai 2007.

Jeg er ikke sikker på hvor godt jeg ble sitert og i hvor stor grad journalisten fikk med seg hva jeg la vekt på. På den annen side, er det noe du lurer på, bare spør.

🙂

Print Friendly, PDF & Email
Liked it? Take a second to support Rolf Marvin Bøe Lindgren on Patreon!