Pseudovitenskap!

Organisasjonspsykolog Rolf Lindgren flirer når han hører om å telle tanker som er hva for noe – en sitron?

— Det er vel det som er det store problemet med mange NLP-coacher: De slenger ut en del påstander de ikke har grunnlag for. De er veldig flinke til å skape entusiasme og stemning, men det er ikke nok til varige endringer. NLP er en typisk pseudovitenskap – som lover mirakler de ikke kan holde, sier han.

Generelt kan vi si at det funker for noen, og ikke for andre, og ingen vet egentlig hvorfor. NLP er satt sammen av veldig mange teknikker, et vitenskapelig studie fra 97 utført for den amerikanske psykologforeningen konkluderer med at NLP er både nytt og godt – men det som er nytt er ikke godt og det som er godt er ikke nytt, altså metoder psykologien visste om fra før. Selve navnet er for øvrig bare noe de fant på, NevroLingvistisk Programmering er diktet opp for å skape blest, det har skaperne bak innrømt.

Videre vil han at man skal være obs på en grunnregel: Dersom noe har virkning har det også en bivirkning – derfor kan noen metoder være risikable.

— Men hvis folk får noe ut av det, er det så viktig at det ikke er vitenskapelig?

— Nei bevares. Jeg leste de første bøkene med stor interesse – men veldig mye av det er altså litt «zen» – uten så mye hold i. Det skal man være obs på.