Testdagen 2009

På nyåret i år arrangerte Sertifiseringsrådet for Testbrukere i Norge (STN) og Det Norske Veritas i samarbeid Testdagen – med fokus på evnetester. Dagen var en stor suksess, mange ble avvist pga. plassmangel.

24 februar planlegger STN og DNV en ny testdag i større lokale, på Hotel Opera. Fokuset er på personlighetsverktøy.

Sett av 24. februar!