Be om hjelp

Intervju i Ukeavisen Ledelse 2008-12-19

Jeg fikk anledning til å se gjennom teksten før den gikk i trykken, men var nok litt for seint ute med rettelser. Derfor vil jeg understreke her at jeg ikke har sagt at selvmord noengang er typisk. Selvmord er alltid sjeldent og uvanlig. Når selvmord forekommer handler det typisk om tap av kontroll og er en siste måte å gjenvinne kontroll på.