Dette er egentlig bare en tabloid utgave av PC i skolen betraktet som skadelig.

PC i skolen er gammel vin på nye flasker. PC effektiviserer ikke undervisningen. Heller enn å bruke data til å automatisere unødvendige, kjedelige eller arbeidssomme sider ved undervisning eller læring, brukes PC som en forlengelse av den tradisjonelle undervisningen. Siden PC-ene ikke er laget spesielt for skolebruk, inneholder de forstyrrende elementer som tar fokus bort fra hva de kunne ha vært brukt til. Elevene bruker dem til å surfe etter spill eller porno. Lærerne (og elevene) må fikse feil i oppsett, nettverk og annnet.

I den grad PC-er kan brukes til å visualisere ting, hadde det holdt lenge med én PC og et smartboard pr. klasserom. Visst kan elevene bruke PC til å levere fancy elevarbeider, men du får ganske mye saks, papir, lim og fettstift for det en PC koster. Å bruke PC til å lete etter informasjon på nettet er mye mer tidkrevende enn å lese det i skolebøker. Informasjonen på nettet er ikke kvalitetskontrollert. Dette favoriserer fokuserte og ryddige elever som får allmenndannelse hjemmefra.

Et alternativ hadde vært å utvikle egne operativsystemer og applikasjoner for skolebruk, slik at PC-ene kunne brukes til å drille elevene i kunnskapsstoff og lærerne kunne hatt full kontroll over bruken. Det finner svært mye forskning på hvordan PC-er kan brukes til å effektivisere undervisning, som f.eks. celeration charting, men dette er så å si ukjent i Norge. Da ville lærerne hatt full kontroll over PC-en, og den ville vært en undervisningsmaskin, ikke en dårlig tilpasning av et verktøy som er ment å brukes til helt andre ting.

Det er helt uaktuelt at norske elever blir sakkende akterut om de ikke har PC-er i klasserommet. Undervisning i bruk av PC krever ikke at alle elevene har en egen PC hele tida, det kan læres i egne tidsbegrensede kurs dersom det pedagogiske opplegget er godt designet.

De som har nytte av PC i skolen er leverandørene av datamaskiner og programmer, og de som drifter dem.

🙂

Print Friendly, PDF & Email