Hvorfor kunstnere ikke tar backup

Forfatter Terje Hellesen er nylig frastjålet flere års arbeid, og Surferosa-Mariann ble nylig frastjålet 14 nyinnspilte låter. Hvorfor tar de ikke backup, når det er så lett i våre dager? Psykologen (in casu, jeg) tegner og forteller.

Jeg har nettopp, nok en gang, hjulpet folk med Word-dokumenter. Denne gangen skyldtes panikken at noen hadde brukt endringssporing, noe som fikk brukeren til å tro at teksten var åpnet i et annet program enn Word.  Word ser jo ikke sånn ut!?  Jeg har sett sekretærer med «IT-kompetanse» på CV-ene sine ikke vite at man skifter mellom applikasjoner med alt-tab.

Design av brukergrensesnitt er et fag. Alan Swain utviklet THERP, en metode for å analysere arbeidsprosesser for å forenkle produksjonsmåtene, på 50-tallet. Mannen bak Apple Macintosh, Jef Raskin, underviste i design av brukergrensesnitt på Princeton på 70-tallet. Dette er det mange som ikke vet, heller ikke softwareutviklere – og slett ikke brukere av software. Men det er antagelig derfor folk kan slippe unna med å tro at populariteten til Apple skyldes design av reklamen og ikke design av softwaren. Softwareutviklere slipper unna altfor lett med design som ikke virker. Men det hjelper ikke nødvendigvis så mye at det er brukervennlig. Folk må vite at backup finnes, at det er nødvendig, at det er mulig, og at det er lett. Det er ikke alle som vet det.

Det er mange grunner til at folk ikke bruker enkle IT-løsninger som kan redde produktene deres, selv om de ellers behersker avansert programvare. Eller kanskje programvaren ikke er så avansert? Man trenger ikke kunne veldig mye for å bruke Garage Band eller annen musikkproduksjonssoftware. Det er designet ganske brukervennlig, det er pek og klikk, og på samme måte som Word-brukere normalt ikke bruker så mye som 2% av funksjonaliteten i Word, må vi regne med at musikere og kunsrnere bare bruker 2% av funksjonaliteten i de avanserte programmene sine.

Men det mest interessante her, når man lurer på hvorfor kunstnere som klarer å bruke Logic Pro (musikk) ikke klarer å bruke JungleDisk (ring meg, så setter jeg det opp for deg.  Jeg tar 10 000,- for én installasjon. Det er det verdt). Det har med to ting å gjøre: Overføringsverdi og motivasjon.

Jeg nøler med å bruke uttrykket motivasjon slik det brukes i dagliglivet, for det er ikke videnskabelig, men vi lærer altså raskest det vi får en åpenbar umiddelbar nytte som man kan føle på kroppen av. Det er lettere å overvinne motstanden mot å lære seg Logic Pro enn å lære seg Backup fordi man ser konsekvensene av å ha lært seg Logic Pro så umiddelbart. Logic Pro kan relateres til kunstnerens egen hverdag. Kunstneren skjønner «musikk» og musikkproduksjon. Kunstneren skjønner ikke backup. Vi tar normalt ikke backup av papir, vi legger det et trygt sted. Backup er ikke intuitivit. Det kan ikke relateres til noe i brukerens hverdag. Med mindre man har jobbet mye med IT.

Vi som jobber med IT tar backup fordi vi har tapt små filer og timers arbeid. Det går inn i blodet når det har vært nødvendig. Har man ikke passe erfaring med småtapene, så forbereder man seg ikke for stortapene.

Men har man lært seg et program, er det da ikke lettere å lære seg et annet? Nei! Verdien av overførbarhet av læring er betydelig overdrevet. Det er ikke slik at har man lært seg Word, er det letter å lære Excel. Grunnen til at du som leser dette lærte begge omtrent like raskt er at du er motivert for å lære det, og at du har tilegnet deg en måte å forstå IT på som gjør at du raskt tar til deg hvordan du skal bruke programmer. Antagelig har du en forståelse av hvordan datamaskiner er bygget opp som hjelper ganske mye. Mange har ikke det, og for dem er det å lære seg et nytt program ikke på noen måte noen funksjon av hvor mange programmer de har lært før.