Egene hjeme sider på Inter nett.

Hei, jeg rin­ger fra * og vi kan hjel­pe deg med å lage egne hjem­me­si­der! Vi har fått støt­te fra Dis­trik­te­nes Utbyg­gings­fond, du har kan­skje hørt om oss?

Joda, jeg har fak­tisk levert anbud og fått ram­me­av­ta­le med dem, og dere har jeg såvidt også hørt om … Men nå har det seg sånn at jeg har laget web­si­de­ne mine sjøl. http://www.grendel.no. Jeg synes de er ånk­li fine.

Åh, det så jo vel­dig bra ut. Har du brukt sånn front­pa­ge eller joom­la eller noe sånt, da?

Jeg har brukt Dru­pal, som er nok­så likt Joom­la. Dess­uten har jeg kodet ting sjøl i php og web­ben bru­ker MyS­QL som jeg også har satt opp sjøl. Så da lurer jeg på hva kan soft­waren din kla­re som ikke min kla­rer?

Jo, vi kan alt­så set­te opp hjem­me­si­de­ne dine for deg.

Ja, men det har jeg på en måte alt fått til. Jeg ser ikke helt hva jeg har behov for.

Ja, men alt­så, hvis vi set­ter opp hjem­me­si­de­ne dine for deg så kan du redi­ge­re dem direk­te på web.

Jeg synes du ga uttrykk for at du had­de en vag ide om hva Joom­la var for noe? Jeg redi­ge­rer side­ne mine sjøl på web i Dru­pal akku­rat som jeg had­de gjort om jeg had­de brukt Joom­la.

Åh, kan du det? Men alt­så, soft­waren vår er vel­dig bru­ker­venn­lig og jeg har ikke fått for­klart ennå hvor lett det er å redi­ge­re side­ne direk­te på nett …

Adjø.

nb_NONorwegian