TVNorge, Søndag 6. mars klokka 21:30 «Fornuft og følelser» Jeg har en gjesterolle som fornuftens røst i en forløyet verden.

Etter å ha sett på de programmene som har gått til nå, er jeg ikke lenger så nervøs som jeg var. Jeg er jo ganske skeptisk og avvisende i programmet, og tror ikke riktig på dette. Jeg regnet med at ca. 50% ville ha betydelig bedring – ved ren flaks, ved at de tok seg sammen på andre måter, ved at de ikke ønsket å være negative offentlig overfor mannen som har vært så hyggelig mot dem. Så jeg er faktisk litt forbauset over at raten av helbredelse har vært så dårlig som den har vært. Så langt har, såvidt jeg kan se, Uldal ikke klart å kurere noen for noe som helst.

Som vi blant annet ser i rapporten fra Betania Malvik, vet vi at det ikke er uvanlig at  mennesker påstår at de er blitt bedre etter behandling enn de faktisk ble. Mange faktorer bidrar til dette. Lojalitet, ønske om å gi noe tilbake til noen som har ofret mye tid på dem, etc.

Som vi har nevnt flere ganger før: Bankingen på akupunkturpunktene er ikke det som får TFT til å virke. Det som får TFT til å virke, er likhetene med eksponeringsterapi og systematisk desensitivisering der hvor Uldal bruker det, og likhetene med løsningsfokusert terapi der hvor Uldal bruker dét. Det er i grunnen underlig at Uldal ikke bruker mer tid på å forklare bakgrunnen for TFT – altså hvorfor han mener denne bankingen skal hjelpe.

Jeg har skrevet utfyllende om dette i en artikkel på www.skepsis.no. Der finner du også kildene. Så det følgende er bare ei kort oppsummering.

Tankefelt

Utgangspunktet for TFT er tankefeltene. Jeg ser flere beskrive tankefeltene som noe biologisk som det skulle være mulig å finne i hjernen. Det er det ikke. Et tankefelt er et felt som omgir oss når vi tenker. Disse feltene eksisterer, på samme måte som tyngdekraftfelt og elektromagnetiske felt, men de kan ikke måles, bare oppleves.

Alle mentale lidelser (og muligens alle lidelser rent generelt) henger sammen med forstyrrelser i disse tankefeltene. Forstyrrelsene i tankefeltene henger altså sammen med akupunkturpunkter på kroppen, så når disse punktene blir banket på, blir forstyrrelsene i tankefelttet rettet opp.

Det er derfor det skal virke med en gang. Det er derfor tilhengerne tror de har funnet selve årsaken til problemet – forstyrrelser i tankefeltet. Når Uldal skriver at traumet har sin årsak i opplevelser i barndommen, er dette et avvik fra den opprinnelige læren. Den egentlige årsaken til problemet er forstyrrelser i tankefeltet.

Det finnes ingen forskning som dokumenterer at dette virker.  TFT-selgere vil hårdnakket hevde at det finnes vitenskapelig forskning som dokumenterer effekt av TFT. Det eneste de har klart å bringe på det rene så langt er at de ikke vet hva «vitenskapelig», «dokumentasjon» og «effekt» betyr. Jeg er ikke i tvil om at tankefeltterapeutene vil bruke programmet «Følelser og fornuft» som eksempel på vitenskapelig dokumentasjon i sin markedsføring, selv om de da må underkommunisere at Uldal ikke klarte å kurere noen i programmet sitt og at programmet ikke tilfredsstiller noen krav til vitenskapelighet.

Algoritmer

Normalt er en algoritme en spesifisering av en metode for å regne ut noe. I tankefeltterapi-sjargongen er det rekkefølgen man skal banke på punktene i. Den finner man ved å be pasienten tenke på problemet, og så søke seg fram på akupunkturpunkter som man kan banke på til man finner bedring. Man kan få kjøpt manualer med algoritmer for kjente lidelser, eller man kan gå på kurs og selv lære seg hvordan man finner disse algoritmene.

Såvidt jeg vet finnes det ikke forskning som dokumenterer at to forskjellige TFT-terapeuter vil finne samme algoritme dersom de undersøker samme lidelse uavhengig av hverandre.

Toksiner

TFT skal virke så å si øyeblikkelig og uten tilbakefall. Dersom tilbakefall likevel skulle forekomme, skyldes det toksiner i omgivelsene. Altså giftstoffer. Men ikke hvilke som helst giftstoffer, men hva som helst som folk kan finne på å reagere på: vaskemiddel, peanøtter, hår … og hva som er et toksin er ikke bare individuelt, men det kan forandre seg på et øyeblikk!

Det finnes ingen vitenskapelig forskning som støtter at det finnes sånne toksiner, og ikke engang oppfinneren av TFT, Roger Callahan, kan komme med noen god forklaring på sammenhengen mellom toksiner og tankefelt.

Apex-problemet

Vi vet det er kjent at folk ofte føler seg bedre rett etter at de er kommet til alternativ behandling. Dvs. dårligere først, og så bedre. Det kommer av at når folk søker alternativ behandling, har de vært syke lenge. Men sykdom går vanligvis over av seg selv. Folk oppsøker gjerne terapeut rett før de er på bånn, så de blir dårligere rett etter at de har vært til behandling. Så blir de bedre, og de tror følgelig at det var behandlingen de ble bedre av.

Apex-problemet er at folk ikke tror at det var TFT som gjorde dem friske. Det er problematisk når folk ikke skjønner at det var TFT de ble bedre av, skriver Monica Pignotti i 2001, for da risikerer man at de ikke går til TFT neste gang de føler seg dårlig.

Vi har altså en spinnvill teori med vanntette helgarderinger. Jeg synes det er pussig at han ikke går nærmere inn på dette i programmene, for akkurat dette er ganske festlig.