Jobbanalyse

Jeg har nor­malt ikke brukt den­ne blog­gen til å skri­ve om det jeg job­ber med til dag­lig. Her har jeg skre­vet litt, og jeg er inter­es­sert i til­bake­mel­din­ger. Er det­te for­ståe­lig? Nyt­tig? Bruk­bart? Pent?

For deg som bru­ker mobi­le løs­nin­ger som tal­ker Flash dår­lig, her er ori­gi­na­len: Last ned pdf

Jeg har latt meg for­tel­le at det­te blir over­satt til HTML5 på iPhone og iPad. Si gjer­ne fra til meg hvis det ikke vir­ker.

nb_NONorwegian