Anders Behring Breivik har, ifølge de tabloide medier, fått diagnosen paranoid schizofren. Dette synes jeg og flere andre psykologer er underlig, i og med at han ikke hallusinerer og mangler endel ande symptomer. Psykotisk, kanskje; schizofren, tvilsomt. Et annet og like interessant spørsmål er dette: Er han gal?

Norsk Psykologforenings president Tor Levin Hofgaard insisterer på at psykotisk ikke er det samme som gal. Dette er hans ståsted, og han begrunner det med at

  • Det finnes mange psykotiske som ikke kan betegnes som gale.
  • Ordet gal er stigmatiserende på denne gruppa.

Dersom man har det slik at man tilfredsstiller kravene til diagnosen psykotisk, har man det rimeligvis ikke lett. Verden er et skummelt og uforutsigbart sted, man må leve med andre menneskers angst og usikkerhet nettopp på grunn av diagnosen, og man må slåss mot NAV. I tillegg risikerer man å bli kalt gal. Og når jeg sier psykotiker, så mener jeg person med diagnosen psykotisk. Folk har ikke en psykose inni seg som gjør dem psykotiske.

Men folk har blitt kalt gale i hundretusenvis av år. Ordet gal slenger man fra seg i veldig mange sammenhger. Hitler var gal. Stalin var gal. George W. Bush er gal. Naboen, han er gæern, han. Det er en rekke politikere også. Jeg sjøl av og til, også. Vill og gal. Psykotisk, derimot. Der har du et ord.

Ordet er funnet på av eksperter. Det er ikke brukt i dagligtalen. Vel er naboen gal, men psykotisk? Bruker man ordet psykotisk, da mener man noe med det. Da kødder man ikke.

Pykologer ønsker å skille mellom gal og psykotisk fordi gale mennesker generelt anses som farlige (Bush? Naboen? En sjøl? Gjerne karakterisert som gale, i passende sammenhenger. Men farlige?)

Spør du en psykolog om Hitler, Stalin eller Bush er gale, vil psykologen sannsynligvis svare at nei, det var de ikke, fordi de var ikke psykotiske, og dermed rasjonelle. Folk reagerer så ymse på svaret, men å riste på hodet over virkelighetsfjerne psykologer er ikke uvanlig i sånne sammenhenger. Men psykologer er ikke enige med seg selv om psykotisk er det samme som gal. Og uansett vil de holde seg unna betegnelsen gal fordi den er veldig følelsesladd. Vi kaller folk gale når de gjør rare og uforståelige ting, og helst hvis de rare og uforståelige tingene også er farlige. Men slett ikke alltid.

Psykotisk er så mangt. Noen få psykotiske er livsfarlige. De aller fleste er ikke farligere enn det som er normalt, og det er slett ikke mye. De kan være slitsomme, men de er ikke alene om dét.

Om Anders Behring Breivik er psykotisk er vanskelig å si. Han har fått en diagnose som tydeliggjør at to veldig flinke psykiatre mener at han er psykotisk. At han også er farlig har ikke bare med psykose å gjøre.

Betyr det at hans politiske meninger også er gale? Nei, ikke nødvendigvis. Psykotikere har gjerne meninger som er på viddende, men de kan ha fornuftige, rasjonelle meninger også. Så når Anders Giæver hevder at Anders Behring Breivik ikke nødvendigvis er psykotisk fordi meningene hans deles av mange mennesker som ikke kan regnes som psykotiske, så gjør han en mengde tabber på en gang.

  • Han argumenterer for at psykotiske ikke kan ha rasjonelle meninger.
  • Han argumenterer for at diagnosen settes på bakgrunn av hva psykotikeren mener – men det som gjør diagnosen, er hvordan psykotikeren mener det. Hvordan psykotikeren ser seg selv i forhold til meningene sine. Hvor mye energi psykotikeren legger i å forsvare meningene sine.
  • Han gjør diagnoseringen til et politisk spørsmål.
  • Han stiller det svært lite kloke spørsmålet: Kan vi leve med dette? Det kloke spørsmålet er: Hvordan skal vi leve med dette?

Jeg tror selv en masse ting som må være feil. Flesteparten av dem er jeg villig til å skifte mening om på flekken dersom jeg får gode argumenter. Psykotikere derimot, de gir seg ikke så lett – og det holder ikke å bare være sta eller vrangvillig. I det hele tatt –

Politiske argumenter for at noen er det ene eller det andre er ikke gyldige. Mannen er det han er, uavhengig av hva ofrene fra Utøya eller politiske kommentatorer mener. Nå er det vår oppgave som psykologer å hjelpe ofrene å tilpasse seg denne virkeligheten også.

🙂

Print Friendly, PDF & Email