Når lønner det seg å bruke personlighetstesting? Regn det ut! Widget og web-basert kalkulator.

Det koster gjerne noen kroner å gjøre personlighetstesting som del av en ansettelsesprosess. Vanligvis blir kostnaden vurdert opp mot merutgiften dette gir, i og med at det ikke er vanlig å tro at man egentlig tjener noe på det. Hvis ansettelsen ender med oppsigelse og nytt søk, så taper man jo endel, men hvis man ikke forestiller seg at det kan skje, er ikke testing bare en utgift?

Vil du règne ut hvor mye du vil tjene på å bruke testing ved ansettelser, har vi en web-basert nyttekalkulator.

Og, for de som virkelig vil vise at de er oppdatert og i forkant: En widget for MacOS X!

Slit dem med helsa og gi tilabkemelding!