Når lønner det seg å bruke personlighetstesting? Regn det ut! Widget og web-basert kalkulator.

Det kos­ter gjer­ne noen kro­ner å gjø­re per­son­lig­hets­tes­ting som del av en anset­tel­ses­pro­sess. Van­lig­vis blir kost­na­den vur­dert opp mot mer­ut­gif­ten det­te gir, i og med at det ikke er van­lig å tro at man egent­lig tje­ner noe på det. Hvis anset­tel­sen ender med opp­si­gel­se og nytt søk, så taper man jo endel, men hvis man ikke fore­stil­ler seg at det kan skje, er ikke tes­ting bare en utgift?

Vil du règ­ne ut hvor mye du vil tje­ne på å bru­ke tes­ting ved anset­tel­ser, har vi en web-basert nytte­kalk­u­la­tor.

Og, for de som vir­ke­lig vil vise at de er opp­da­tert og i for­kant: En wid­get for MacOS X!

Slit dem med hel­sa og gi til­abke­mel­ding!

nb_NONorwegian