R – gratis statistikkprogram, fullgod erstatning for SPSS

Tenkte jeg skulle skrive litt om R. SPSS er dyrt, og det er stort sett bare rike institusjoner som har råd til det, R koster ingenting i innkjøp, men det er litt terskel for å komme i gang. Så jeg tenkte jeg skulle skrive litt om hvordan man, rent praktisk, kommer i gang med å bruke R hvis man plutselig er i en situasjon hvor man jobber et sted som ikke har råd til SPSS.

1. Installere R

Det første du må gjøre, rimeligvis, er å få tak i softwaren og installere den. Så, hvordan gjør du det? Jo, du går på http://cran.uib.no/ og der får du de instruksene du trenger. R finnes til Mac, Linux og Windows, og har du et tredje alternativ, vil jeg tro du er ekspert og kan finne ut av dette sjøl. Jeg sitter på Mac, og skal prøve å ta hensyn til at leseren kanskje har noe annet. Si gjerne fra hvis du er på en av de kjente platformene og får problemer med å laste ned, så kan jeg evt. utbrodere instruksjonene.
 • Er du på Windows, vil du gå hit.
 • Er du på Mac, vil du gå hit.
 • Er du på Linux, får vi håpe du vet hva du gjør.
Såh, det første du ønsker, tenker jeg, er å komme kjapt i gang med å jobbe med datasettet ditt. Så akkurat her og nå tenkte jeg følgende: La oss se på det i hente inn et datasett i R sånn at vi kan jobbe med det. Så her kommer hva du må gjøre for å hente inn data fra et datasett i Excel. Jeg kommer ikke til å si noe om hvorfor du må gjøre disse tingene, det kommer i et eventelt seinere innlegg dersom det kommer kommentarer til dette. Du begynner med å starte applikasjonen R. Du får opp et vindu som har noen ikoner og noen greier. Det viktigste er likevel dette:
 1. Glem ikonene før du kan veldig mye. De bare forvirrer. De er nyttige men de gjør ikke det du tror.
 2. Du må taste inn ting. Det er ikke pek og klikk.
 3. Du må vite hvor på disken du har ting.
Sånn omtrent sånn skal det se ut: RScreenSnapz001

2. Hente inn data

For at du skal få en opplevelse av mestring, så tenkte jeg vi skulle begynne enkelti: Vi har ei datafil på nett, og den skal du klare å laste inn. Du går på kommandoprompet, som ser sånn ut:
>
og taster inn
data <- file ("http://blog.grendel.no/wp-content/uploads/2012/02/dagbladskoletull.tab",encoding="utf-8",open="r")
da skal skjermen se sånn ut:
> data <- file ("http://blog.grendel.no/wp-content/uploads/2012/02/dagbladskoletull.tab",encoding="utf-8",open="r")
>
Det vi har gjort nå, er å si til R at R skal hente inn i minnet sitt et dokument som ligger ute på nett, det er kodet i et dataformat som heter utf-8 (alternativ som du kanskje kjenner igjen er ASCII eller ANSI), og vi skal kunne lese det. Hvis du nå sier
data
til R, så får du vite hva R forstår av det du har gjort. Da skal vinduet se sånn ut:
> data
                                                             description
 "http://blog.grendel.no/wp-content/uploads/2012/02/dagbladskoletull.tab"
                                                                    class
                                                                    "url"
                                                                     mode
                                                                      "r"
                                                                     text
                                                                   "text"
                                                                   opened
                                                                 "opened"
                                                                 can read
                                                                    "yes"
                                                                can write
                                                                     "no"
Det du har gjort nå, er å si til R at symboldet data skal inneholde en referanse til datasettet, som da er ei fil som ligger ute på nettet. Du kunne kalt data hva som helst, det er ikke farlig. Alternativer er naturligvis
> data <- file ("~/Users/meg/Documents/dagbladskoletull.tab",encoding="utf-8",open="r")
for Mac-brukere, eller
> data <- file ("C://My Documents/dagbladskoletull.tab",encoding="utf-8",open="r")
R er ikke noe glad i å lese Excel-filer, selv om R kan det. Så langt ønsker jeg på en måte bare å komme i gang tilstrekkelig til å kunne hente inn et datasett og gjøre noe med det. Du får selv oversette dette til datasettet du ønsker å jobbe med. Men både Excel og SPSS kan lett lagre tekst-filer. Det er ikke så enkelt som at du nå bare kan gjøre noe med dataene. Du har opprettet en forbindelse til dem, men du har ikke hentet dem inn i R ennå. Det gjør du ved å si dette:
dagbladskoletull <- read.table ( file = data, header = FALSE, sep ="t")
Hvis R ikke sier noe til deg, men bare svarer med
>
så har du gjort det riktig. Du har åpnet en forbindelse med dataene og fått R til å lese inn data derfra. Det er en grunn til at det er to trinn og ikke et, men den er teknisk, så den hopper vi over. Det du har gjort er å si til R at symbolet dagbladskoletull skal bli assosiert med datene som symboldet data referer til. Øverste linje inneholder ikke navn på dataene, og dataene er skilt med tab-tegn (t). Hade det vært komma-separert (og da hadde filnavnet gjerne sluttet med .csv) så hadde det stått sep = ",". sier du nå
names(dagbladskoletull)
Vil R svare
 [1] "V1" "V2" "V3" "V4" "V5" "V6" "V7" "V8" "V9" "V10" "V11" "V12" "V13" "V14" "V15"
[16] "V16" "V17"
>
Fordi vi har subbet inn et datasett med 17 variable uten å gi dem navn. Det gjør vi sånn:
install.packages("reshape")
library(reshape)
names(E) <- c ("Kommune", "Resultat på nasjonale prøver", "Dagbladets rangering", "Gjennomsnittlig grunnskolepoeng", "Driftsutgifter", "Gjennomsnittlig gruppestørrelse", "Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring", "Andel lærere med universitetsutdannelse", "Mobbing", "Folketall", "Kommunenummer", "Engelskresultat", "Norskresultat", "Matteresultat", "Andel med grunnskole", "Andel med videregående skole", "Andel med universitetsutdannelse")
Dataene er hentet fra Dagbladets serie om skole-Norge som de kjørte sommeren 2010. Jeg har lagt til noen data fra Statistisk Sentralbyrå sjøl. Alle dataene er offentlig tilgjengelige. Det første vi skal gjøre omfatter noen besvergelser igjen. Bare tast inn dette:
install.packages("psych")
library(psych)
describe(dagbladskoletull)
Så får du ut
                                      var  n   mean
Kommune*                                   1 430  215.50
Resultat på nasjonale prøver                         2 403  209.73
Dagbladets rangering                             3 404  196.12
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng                        4 415  97.38
Driftsutgifter                                5 415  86.13
Gjennomsnittlig gruppestørrelse                        6 415 1850.34
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring  7 415  11.94
Andel lærere med universitetsutdannelse                    8 415  39.63
Mobbing                                    9 415   1.46
Folketall                                  10 430 11482.01
Kommunenummer                                11 430 1185.80
Engelskresultat                               12 407   2.94
Norskresultat                                13 408   3.04
Matteresultat                                14 392   3.02
Andel med grunnskole                             15 430  33.98
Andel med videregående skole                         16 430  19.90
Andel med universitetsutdannelse                       17 430  46.12
                                         sd median
Kommune*                                   124.27 215.50
Resultat på nasjonale prøver                         119.44 210.00
Dagbladets rangering                             117.33 186.00
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng                         2.90  98.00
Driftsutgifter                                 6.86  86.70
Gjennomsnittlig gruppestørrelse                        568.45 1743.00
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring   2.38  12.00
Andel lærere med universitetsutdannelse                     3.37  39.70
Mobbing                                     0.16  1.45
Folketall                                  35013.81 4559.50
Kommunenummer                                 577.88 1241.50
Engelskresultat                                 0.24  2.90
Norskresultat                                  0.27  3.00
Matteresultat                                  0.25  3.00
Andel med grunnskole                              6.57  33.10
Andel med videregående skole                          5.62  18.90
Andel med universitetsutdannelse                        4.53  46.55
                                      trimmed   mad
Kommune*                                   215.50 159.38
Resultat på nasjonale prøver                         209.96 152.71
Dagbladets rangering                             194.51 142.33
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng                        97.85  2.97
Driftsutgifter                                86.46  6.23
Gjennomsnittlig gruppestørrelse                       1798.49 459.61
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring  11.99  2.52
Andel lærere med universitetsutdannelse                    39.75  1.63
Mobbing                                    1.45  0.15
Folketall                                  6216.65 4309.18
Kommunenummer                                1212.38 753.16
Engelskresultat                                2.94  0.30
Norskresultat                                 3.03  0.30
Matteresultat                                 3.01  0.15
Andel med grunnskole                             33.49  5.56
Andel med videregående skole                         19.22  4.67
Andel med universitetsutdannelse                       46.45  4.52
                                       min   max
Kommune*                                   1.0  430.0
Resultat på nasjonale prøver                         1.0  415.0
Dagbladets rangering                             2.0  409.0
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng                       82.0  100.0
Driftsutgifter                                43.8  100.0
Gjennomsnittlig gruppestørrelse                        0.0  4519.0
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring  4.5   17.4
Andel lærere med universitetsutdannelse                    0.0   49.1
Mobbing                                    1.0   2.4
Folketall                                  215.0 605005.0
Kommunenummer                                101.0  2030.0
Engelskresultat                                2.1   3.6
Norskresultat                                 2.2   4.1
Matteresultat                                 2.2   4.7
Andel med grunnskole                             17.6   63.8
Andel med videregående skole                         9.2   46.9
Andel med universitetsutdannelse                       26.9   56.8
                                        range skew
Kommune*                                    429.0 0.00
Resultat på nasjonale prøver                          414.0 -0.02
Dagbladets rangering                              407.0 0.10
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng                         18.0 -1.68
Driftsutgifter                                 56.2 -0.96
Gjennomsnittlig gruppestørrelse                        4519.0 1.06
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring   12.9 -0.24
Andel lærere med universitetsutdannelse                     49.1 -7.71
Mobbing                                     1.4 1.00
Folketall                                  604790.0 12.63
Kommunenummer                                 1929.0 -0.29
Engelskresultat                                 1.5 -0.10
Norskresultat                                  1.9 0.13
Matteresultat                                  2.5 0.99
Andel med grunnskole                              46.2 0.89
Andel med videregående skole                          37.7 1.42
Andel med universitetsutdannelse                        29.9 -0.75
                                      kurtosis   se
Kommune*                                    -1.20  5.99
Resultat på nasjonale prøver                          -1.19  5.95
Dagbladets rangering                              -1.18  5.84
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng                         4.13  0.14
Driftsutgifter                                 3.36  0.34
Gjennomsnittlig gruppestørrelse                         2.31  27.90
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring  -0.17  0.12
Andel lærere med universitetsutdannelse                    91.27  0.17
Mobbing                                     3.45  0.01
Folketall                                   199.96 1688.52
Kommunenummer                                 -1.19  27.87
Engelskresultat                                 0.56  0.01
Norskresultat                                  0.62  0.01
Matteresultat                                  5.72  0.01
Andel med grunnskole                              1.56  0.32
Andel med videregående skole                          3.07  0.27
Andel med universitetsutdannelse                        0.91  0.22
Og dette er noe psykologer burde kjenne igjen … Er det ting som er vanskelig å skjønne her eller dålig forklart, i ifra, så skal jeg oppdatere teksten. Hvis det blir nok positive tilbakemeldinger, dekker jeg regresjonsanalyse neste gang 🙂