Det blir flere av meg

Jeg er blitt fle­re (eller, jeg er blitt med fle­re). 15 novem­ber arran­ge­rer vi et lite fro­kost­se­mi­nar i Bærum hvor vi pre­sen­te­rer litt av det vi kan få til sam­men.

Info om påmel­ding her.

Sees vi der?

Det var egent­lig ikke noe mer.

nb_NONorwegian