Jeg er blitt flere (eller, jeg er blitt med flere). 15 november arrangerer vi et lite frokostseminar i Bærum hvor vi presenterer litt av det vi kan få til sammen.

Info om påmelding her.

Sees vi der?

Det var egentlig ikke noe mer.

🙂

Print Friendly, PDF & Email
Liked it? Take a second to support Rolf Marvin Bøe Lindgren on Patreon!