Ikke ansett mennesker som ønsker å jobbe med mennesker.

The Dunning-Kruger is strong in this one.