Ikke ansett mennesker som ønsker å jobbe med mennesker.

jeg hører det av og til. Nei, ofte. Som motivasjon for å søke ei stilling eller en utdannelse. Jeg vil jobbe med mennesker.

Hvis du er leder innen et yrke hvor det jobbes med mennesker: Ikke ansett mennesker som ønsker å jobbe med mennesker.

Det har lenge slått meg at når folk sier at de helst vil jobbe med mennesker, er det et premiss som er underliggende:

Menneskekunnskap er vi født med. Vi som jobber med mennesker trenger ikke å kunne noenting. Utsagnet «Jeg vil helst jobbe med mennesker» betyr vanligvis «Jeg vil helst ha en jobb hvor jeg ikke trenger å kunne noe.»

Mennesker er vanskelig. Mennesker er det vanskeligste som er. Det er ingen jobber hvor man trenger å kunne så mye som hvis man jobber med mennesker. Vi er født med rudimentære evner til å leve sammen med andre mennesker så lenge alt går som det skal.  Med en gang ting ikke går som de skal, blir menneske vanskelig. Så hvorfor slipper folk som jobber med mennesker unna med å ikke kunne noenting?

Jo, de jobber sammen med andre mennesker som også ønsker å jobbe med mennesker. Og hva har sånne mennesker til felles, utover (Hos mange av dem. Bevares. Ikke alle.) at de helst ikke ønsker å kunne noe? Jo, de har det til felles at de ønsker å ta vare på alle mennesker på en gang. På arbeidsplasser hvor det jobbes med mennesker, blir det ikke stilt krav til resultater. Man inbiller seg og overbeviser hverandre om at at arbeid med mennesker ikke kan og ikke skal måles. Ingen udugelige får sparken for lederne takler ikke å se at folk blir lei seg. Det skjer tilsynaleatende ingen feilansettelser. Det er en masse mennesker der ute som jobber med mennesker og som ikke har annen kompetanse enn frekkhetens nådegave og evne til å selge, føre timer og fakturere. Og en hel masse ledere der ute som ikke har oversikt over faget menneske og som ikke vet at finnes de som kan annet og bedre.

Såh, sier min oppvakte leser: Du jobber jo med mennesker. Liker du ikke å jobbe med mennesker? (Hva min ikke oppvakte leser mener vet jeg i skrivende stund ikke, men det finner jeg sikkert snart ut.)

Her faller bomba: Nei, jeg er ikke spesielt glad i å jobbe med mennesker. Jeg kan veldig mye om mennesker, så jeg er ganske flink til det. Men jeg er ikke spesielt interessert i å ta vare på eller bli venner med de jeg har på kontoret. Jeg er glad i å se at jeg får til å endre dem. Jeg er glad i å se at jeg klarer å konvertere trygdemottakere til skatteytere. Jeg er glad i å se at jeg klarer å få folk til å ta rett ansvar på riktig måte. Jeg er glad i å se at teoriene har noe for seg, metodene er effektive og at folk endrer seg. 

Men jeg har ikke denne jobben fordi det er mennesker involvert. Mennesker kan jeg, på generelt grunnlag, stort sett klare meg uten (Det er enkelte mennesker jeg ikke kan klare meg uten. De er klar over det. Jeg håper i hvert fall det). Jeg er i denne jobben fordi det det er kunnskap, prosess og endring involvert.

VIl du jobbe med mennesker? Det er vanskelig. Du må kunne innmari mye. Du må kunne matte. Du må kunne engelsk. Du kunne lese vitenskapelgie artikler – hvis du ønsker å levere kvalitet og ikke piss.