Hvorfor jeg vil fjerne ordet mobbing

«Mobbeombudet» ønsker å fjerne ordet «mobbing». Det vil jeg også. Men av en annen grunn.Jeg har bare lest Aftenpostens utmerkede artikkel om mobbeombudets utsagn. Derfor vet jeg ikke hva ombudet sa, eller mente. Det står noe om stigmatisering i artikkelen, men det er ikke det jeg tenker på.

Googler man litt rundt på nettet, finner man ordet «mobbing» brukt om 

  • sleivete utsagn
  • harde argumenter
  • erting
  • irettesetting

etc.

Så la oss definere mobbing. Dvs. la meg definere mobbing. Dvs. la meg forklare hva jeg mener med mobbing.

Vi snakker om mobbing når vi snakker om systematisk trakassering av én person av andre personer over tid. Det er det som gjør mobbing grusomt: Ikke bare hendelsene, selv om de kan være ille nok – men markeringa av at en bestemt person er utestengt fra felleskapet og følgelig lov å trakassere. Det er ikke bare det å ta imot fysiske eller verbale slag – men å være klar over at resten av gruppa synes det er greit fordi du har en status som resten av gruppa ikke har.

Men hva skjer? Begrepet er blitt så utvannet at det er meningsløst. Kampanjer mot mobbing skal ikke bare stoppe mobbing, det skal stoppe all utagerende atferd blant ungene. Nulltorleranse mot mobbing skal bli nulltoleranse mot helt vanlig atferd som unger lære seg å forholde seg til. Nulltoleranse mot mobbing er blitt nulltoleranse mot grensesetting. Nulltoleranse mot å lære seg å takle livet.

Mobbeprogrammer er nødvendige. Men de må rette seg mot mobbing. Ikke mot alt mulig annet rart som ikke burde hete mobbing.