Om høybegavede barn

Det står om høybegavede barn i A-Magasinet i Aftenposten i dag. Jeg ble spurt litt ut om det. Her er det jeg hadde svart etter at jeg fikk tenkt meg litt om.

Det er fire kategorier av evnerike/høybegavede barn. Det er ikke alle av dem som er like problematiske, og hva som eventuelt er problematisk ved dem, varierer. De fire kategorien er:

  1. Barn som har gode evner og som klarer seg bra i skolen. Dette er den største gruppa.
  2. Barn som har gode evner men som ikke presterer så godt som de burde.
  3. Barn som, og vi vet ikke hvorfor, ikke finner seg til rette i skolen – og hvor høybegavelsen på en eller annen måte skaper problemer for dem.
  4. Barn som kvalifiserer for ytterligere en diagnose (depresjon, ADHD, Asperger, personlighetsforstyrrelse, …). Disse kan være ekstra problematiske i en terapisituasjon eller undervisningssituasjon fordi det kan være veldig vanskelig å få tillit hos, og konstruktivt samarbeid med, et skeptisk barn som er mer intelligent enn en selv.

Det er altså ikke veldig mange barn i kategoriene 3-4 – men de er mange nok, de er oversett, de er dårlig forstått, og det er vondt både å være dem og å være foreldrene deres. Derfor er denne saken viktig – og for noen av oss er den spennende og utfordrende.

Men den første og andre gruppa er også problematisk. Ikke fordi de ikke får et godt liv – for det får de jo. Men det å ikke identifisere dem, og å ikke tillate dem å strekke seg så godt som de burde – det er miljøkriminalitet. Det er skrevet bindssterke verk om hvor mye én svært intelligent person kan utrette under de rette betingelsene. Vi (og nå mener jeg ikke bare Norge, men hele verden) går glipp av viktige fremskritt fordi ressursene ikke blir brukt.

Jeg hører spørsmålene komme.

  • Ja, hva er høybegavelse da? Er ikke alle barn begavete?
  • Hvordan måler du smart? Med IQ-tester? Jammen IQ-testene måler jo bare evne til å løse IQ-tester.
  • IQ er ikke det samme som medmenneskelighet og/eller EQ.

Alle disse spørsmålene er besvart. Det interessante og uløste spørsmålet er hvorfor disse spørsmålene i det hele tatt blir stilt.

Se også