Det er virkelig vanskelig å vite hvem som er smart – og i hvert fall hvem som ikke er det.

Det har kommet en del responser på blogginnlegget hvor jeg viser at dyktige organisasjonskonsulenter som har kjent hverandre lenge, ikke har den minste anelse om hvor smarte de er i forhold til hverandre. Nå viser det seg at litt peiling har de tross alt. 

I forrige bloggpost gjorde jeg en ganske enkel sammenligning: Jeg sjekket alle mot alle, og fant at totalt sett klarte ikke gruppa å bli enig om en rangering som stemte med virkeligheten. Men hva skjer dersom man selekterer litt? Det første jeg kommer på, er å fjerne de 50% av konsulentene som skårte lavest på IQ, og se hva som skjer da:

Korrelasjonen mellom Learining Index, målt av testen, og Læringsevne, vurdering av konsulentene går fra 0.054 til 0.197.

Hva betyr dette? Jo, det betyr at den smarteste halvparten av konsulentene hadde en viss, om lav, sjanse for å bli identifisert som smarte. 

Det morsomste skjer dersom man fjerner den smarteste halvparten av konsulentene.

Da blir korrelasjonen mellom observert og faktisk læringsevne -0.43.

Hva i all verden betyr det? Jo, det som var i den minst smarte halvparten hadde rimelig god sjanse for å bli feilvurdert. De dummeste av dem ble regnet som de smarteste, og omvendt.  

De 50% som var smartest hadde altså en normal (0.2 er det vi kaller magefølelsesvaliditeten) sannsynlighet for å bli korrekt identifisert som smarte. De 50% som ikke var smartest (men fortsatt altså slett ikke dumme) hadde høy sannsynlighet for å bli plassert i feil bås. 

Dette rimer godt med et tragisk funn fra amerikansk forskning på begavede barn. I en gjennomsnittlig skoleklasse er det to elever som er svært intelligente. Læreren vet hvem den ene er og har ingen anelse om hvem den andre er – for den andre oppfører seg ikke slik som man forventer at intelligente barn skal oppføre seg. 

Jeg er usikker på hvilke konskevenser dette har for hvordan mennesker blir oppfattet i dagliglivet. Men én ting er sikkert: Skal du vurdere hvor begavet noen er: Ikke stol på magefølelsen.

(Det jeg virkelig skulle ønske jeg kunne få gjort, var å få sammenlignet selve vurderingene basert på intelligens. Det er i prinsippet mulig i datagrunnlaget mitt, men det er så få observatører at det blir meningsløst. Noen som har en bedrift som kunne tenke seg å stille som prøvekaniner? Vinneren kan sikkert få en iPad eller noe.)