Linkedin

For de som måtte ha moro av det. Her er ordsky av det forbindelsene mine på LinkedIn sier at de driver med.

🙂

Print Friendly, PDF & Email
Liked it? Take a second to support Rolf Marvin Bøe Lindgren on Patreon!