Psykolog: 50-70 prosent av alle legebesøk handler om stress

– 50-70 prosent av alle legebesøk handler om stress  […]

🙂