Psykolog: 50 – 70 prosent av alle legebesøk handler om stress

– 50 – 70 pro­sent av alle lege­be­søk hand­ler om stress 

Når noen opp­sø­ker tera­pi, er stress vel­dig ofte en del av pak­ken. Å sli­te psy­kisk er stres­sen­de, å ven­te på behand­ling er stres­sen­de, å være i behand­ling er stres­sen­de.

Men stress er også ofte det kli­en­ten først og fremst sli­ter med – ofte uten at kli­en­ten selv eller fast­le­gen for­står det, for­di stress er så mye mer enn bare for mye å gjø­re og for dår­lig tid.

nb_NONorwegian