Psykolog: 50-70 prosent av alle legebesøk handler om stress

– 50-70 prosent av alle legebesøk handler om stress 

Når noen oppsøker terapi, er stress veldig ofte en del av pakken. Å slite psykisk er stressende, å vente på behandling er stressende, å være i behandling er stressende.

Men stress er også ofte det klienten først og fremst sliter med – ofte uten at klienten selv eller fastlegen forstår det, fordi stress er så mye mer enn bare for mye å gjøre og for dårlig tid.