Norge har aldri hatt noen innvandringspolitikk. Tenk om vi hadde fått en?

🙂

Print Friendly, PDF & Email
Liked it? Take a second to support Rolf Marvin Bøe Lindgren on Patreon!