Om innvandring i nedgangstider

Sånn reint hypotetisk: Hvis vi skulle tatt inn så mange asylsøkere som mulig, hvordan skulle vi klart det?

Norge hadde hatt plass til mange flere mennesker hvis det hadde vært jobber til alle og hvis alle kunne sysselsettes i de jobbene som fantes.

Så hvordan skape det som trengs?

  • Vi har veldig mange arbeidsledige med høyere utdannelse.
  • Vi har masse ubebodd land og rik tilgang på byggemateriale og strøm

I Walden Two beskriver B.F. Skinner hvordan man kan bruke kunnskap om psykologi til å bygge opp en by hvor byen er formet slik at dagligdagse nødvendige gjøremål går unna så lett som mulig. Det forutsetter at hele byen er nøye gjennomtenkt og at ingenting trenger å overlates til tilfeldigheter.

Så sett at vi bruker noe av det nasjonale overskuddet (oljepengene) til å bygge en by som er designet fra bånn av til å være et sted hvor asylsøkere får de omgivelsene de trenger til å bli produktive raskt. Arbeidsledige ingeniører og andre kunne bidra med design og prosjektering. Asylsøkere selv kunne være med på å bygge. Byen kunne formes slik at også nordmenn med særskilte behov kunne få fristed.

En by som hadde skoler, helsetilbud, rekreasjonstilbud, arbeidsoppgaver og hvor det ble gjort kontinuerlig oppfølging av hva som skjer for hele tida å forbedre tilbudene.

Ja, det ville gjort Norge mer attraktivt for asylsøkere, og vi vil aldri få plass til alle, så vi måtte likevel hatt kvoter, men de kunne blitt store.

Vi har råd til det, vi har ressurser til det og vi har kompetanse. Vi har dessverre ingen visjonære politikere, så det blir vel med drømmen.

<

p class=’blogpress_location’>Location:Aurveien,Aurskog-Høland,Norway