Siv Jensen, Kjell Ingolf Ropstad, Henrik Asheim og Eivind Trædal ble Big 5-testet, og intervjuet i lys av testresutatene, på Dagbladets Valgbod i sommer. Her er de intervjuene som er lagt ut så langt.

🙂

Print Friendly, PDF & Email
Liked it? Take a second to support Rolf Marvin Bøe Lindgren on Patreon!