Her er, samlet, oversikten over de fem personlighetsfaktorene som har gått som føljetong i Dagbladet.

En artikkelserie om de fem store
Innledning
Faktor I
Ekstraversjon, styrke, extraversion, surgency
Faktor II
Varme, omgjengelighet, medfølelse, agreeableness
Faktor III
Kontroll, planmessighet, conscientiousness
Faktor IV
Nevrotisisme, følelsemsessig stabilitet, følelser, temperament, neuroticism
Faktor V
Kultur, åpenhet for erfaringer, openness to experience

🙂

Print Friendly, PDF & Email
Liked it? Take a second to support Rolf Marvin Bøe Lindgren on Patreon!