Hva Hattie faktisk skriver om nivådeling

Her er sidene hvor det står at det ikke gir noen effekt å gruppere elever etter evne. Hatties dokumentasjon er at dette har liten effekt. Det som kommer videre blir da gjerne utelatt.Det som står her, er at å gi begavede elever pensum tilpasset sitt nivå har dramatisk effekt på læring. Å dele elever i grupper etter mestringsnivå, men gi alle samme pensum, virker ikke. Det er slik nivådelt undervisning har vært utprøvet i Norge. Slik har det vært konkludert at ingen form for nivådelt undervisning vil virke.

Det som står her, er at å gi begavede elever pensum på deres nivå har positiv effekt på deres sosiale fungering. De blir altså ikke nerder, innbilske etc.