Om stress og depresjon, og hvordan man ser forskjell

Noe forsøksvis om hvordan man avdekker stress og depresjon hos klienter, hva forskjellene er, og hva klientene kan gjøre før de får behandling, delvis inspirert av Mange med alvorlig kronisk stress har blitt feilbehandlet.

Om stressreaksjon

Stress er det som skjer i kroppen når det er ting man veldig gjerne vil ha gjort, men ting utenfor ens kontroll hindrer en i å gjøre det. Man blir sliten av det man gjør, men man blir stresset av det man ikke får gjort. Derfor går det an å føle seg utkjørt etter en hel dag hvor man ikke har gjort noenting, nettopp fordi man ikke har gjort noenting.

Om depresjon

Det finnes tretten depresjonsdiagnoser og en rekke årsaker, men hvordan depresjon føles kan grovt gruppes inn i to:

  • Man har det vondt
  • Man føler ingenting

Deprersjoner er enten eksogene (altså at de skyldes opplevelser) eller endogene (egentlig at de kommer innenfra, i praksis at det ikke finnes noen rimelig kjent ytre årsak). 

Hvordan ser man at det er stress?

Stressreaksjoner kommer alltid utenfra, mens depresjon kan ha årsaker som er vanskelig å sette fingeren på. Stressreaksjoner har alltid å gjøre med mangel på kontroll over tid. Depresjon kan også ha med det å gjøre, men depresjon henger vanligvis sammen med at man har tapt noe man ikke får igjen (og det kan være alt fra selvbilde, når man ikke har lykkes i noe, til f.eks. dødsfall).

Stressreaksjon har normalt følgende symptomer:

  • Dårlig konsentrasjon og hukommelse
  • Dårlig nattesøvn
  • Problemer med fordøyelse
  • Tankespinn
  • Stiv nakke og skuldre
  • Slitsomme drømmer

Alt trenger ikke være med, men minst ca fire av disse. 

Hvis klienten i tillegg har mareritt og faller i staver så dypt og lenge at det merkes for andre (dissosiasjon), kan det være snakk om PTSD.

Hvordan ser man at det er depresjon?

De fleste opplever en følelse av tomhet, håpløshet og at ting ikke nytter.  Noen depressive gråter, men ikke alle.  

Depresjon (og, selvsagt, andre tilstander) over lengre tid kan føre til stressreaksjon, fordi man ikke får til ting man ønsker å få til. Det er altså slik at stress kan være både hovedproblem og følgeproblem. Derfor kan det være viktig å finne ut hva som kom først.

Hvordan behandler man stress og depresjon?

Begge deler kan gå raskt over, særlig hvis årsaken er forbigående og håndterbar. Behandling bør gjøres av kompetent helsepersonell. Men det som bør klargjøres først, er dette:

Den beste måten å håndtere stress og depresjon i begynnelsen, er å tillate klienten å ha følelsene og tankene, siden de i hvert fall innledningsvis ikke får til noe annet. Å prøve å tenke positivt blir de bare stresset, skamfulle og mer deprimerte av. Medisinering er også problematisk, fordi medisinering gjør at klienten lærer seg å unngå følelsene, som ikke er heldig. Samtidig er det å lære seg å stå i følelsene noe man normalt ikke klarer å lære seg på egenhånd. Vi er ikke født med kunnskapen om hvordan man tar seg sammen når stresset eller depresjonen er over et visst mivå. Det må læres, og det må læres av noen som kan det.