PISA meg her og PISA meg der

PISA-resul­ta­te­ne viser at vi lig­ger litt under gjen­nom­snit­tet og har gjort det siden år 2000. And­re tolk­nin­ger er mind­re sann­syn­li­ge, men de kan like­vel være rik­ti­ge.

nb_NONorwegian