Om artikkelen som skal vise at homøopatsk medisin reduserer behovet for antibiotika

Jeg ser på Gun­nar Tjom­lids artik­kel om homøo­pa­tisk forsk­ning. Alt­så om at forsk­ning som viser at homøo­pa­tisk medi­sin vir­ker, skal bru­kes for alt den er verdt, mens forsk­ning som viser at den ikke vir­ker, skyl­des begrens­nin­ger i viten­ska­pen. Men den artik­ke­len Tjom­lid skri­ver om som viser at homøo­pa­tisk medi­sin vir­ker – viser den egent­lig det? 

Con­ti­nue read­ing «Om artik­ke­len som skal vise at homøo­patsk medi­sin redu­se­rer beho­vet for anti­bio­ti­ka»

PISA meg her og PISA meg der

Jeg var på TV her om dagen, shang­hai­et inn til Mor­gen­ny­he­te­ne i NRK pga Twit­ter. Inn­sla­get kan du se her. I det føl­gen­de vil jeg for­tel­le hva jeg skul­le ha sagt. Kon­klu­sjo­nen er helt nederst, så les den først om du synes fag­stof­fet blir litt tungt.

Con­ti­nue read­ing «PISA meg her og PISA meg der»