Fersk fra pressen: Scandinavian Journal of Organizational Psychology 3(1)

I dette nummer:

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=110722070850-12823b97afbf45e1b101a387c2d8ee50 docname=sjop_1_2011 username=RolfMarvinBoeLindgren loadinginfotext=Scandinavian%20Journal%20of%20Organizational%20Psychology showhtmllink=true tag=psychology width=420 height=274 unit=px] Continue reading “Fersk fra pressen: Scandinavian Journal of Organizational Psychology 3(1)”

Fersk fra pressen: Scandinavian Journal of Organizational Psychology 2(1)

I dette nummer:

 • Trine Elaine Eiken and Per Øystein Saksvik Students at work: The relevance of the demand-control-support model for student workers
  compared to other temporary and permanent
  workers
  .
 • Bokanmeldelse: Håkon Fyhn (red) Kreativ tverrfaglighet: Teori og
  praksis
 • Vi spør bedriften! Om arbedismiljøundersøkelser: hva, hvorfor og hvordan
 • Referat fra Testdagen 2010
 • NOS-café 27.mai – Henning Bang «Dialogisk
  kommunikasjon – noe for ledergrupper?»
 • Skråblikk
  Antakelser, forskning og aktualiteter sett med kritiske briller
 • Endre Sjøvold Ledelse og utvikling av høytelsesteam – et spørsmål
  om mestring av kompleksitet og balanse

Scandinavian Journal of Organizational Psychology 2010:2(1)

Scandinavian Journal of Organizational Psychology er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som er fritt tilgjengelig for nedlasting.