Statistikkskolen, kapitel 2: Veldig enkel hypotesetesting

Når jeg lærer meg ting, skri­ver jeg om det. Det hjel­per meg å ten­ke. Det gjør at jeg skri­ver mye feil, men det er greit: Det hjel­per meg å ten­ke, og blir feil påpekt, ret­ter jeg dem. Den mest van­li­ge bru­ken av sta­ti­stikk innen sam­funns­fag, er den­ne: Er to grup­per like eller ikke? Det­te sam­sva­rer […]

nb_NONorwegian