Statistikkskolen, kapitel 2: Veldig enkel hypotesetesting

Når jeg lærer meg ting, skriver jeg om det. Det hjelper meg å tenke. Det gjør at jeg skriver mye feil, men det er greit: Det hjelper meg å tenke, og blir feil påpekt, retter jeg dem.

Den mest vanlige bruken av statistikk innen samfunnsfag, er denne: Er to grupper like eller ikke? Dette samsvarer med den grunnleggende tesen i all vitenskap: Er observerte fenomener lovmessige eller tilfeldige? Blir pasienter virkelig mindre depressive av terapi, og kan Såsakallen kurere dårlige rygger? I begge tilfeller er det mulig å undersøke folk etter kuren, og så undersøke hvor sannsynlig det er at de faktisk ble bedre. Ble de det, er det noen underliggende lover bak, ble de ikke det, er de observerte resultatene tilfeldige.

Continue reading “Statistikkskolen, kapitel 2: Veldig enkel hypotesetesting”

R – gratis statistikkprogram, fullgod erstatning for SPSS

Tenkte jeg skulle skrive litt om R. SPSS er dyrt, og det er stort sett bare rike institusjoner som har råd til det, R koster ingenting i innkjøp, men det er litt terskel for å komme i gang. Så jeg tenkte jeg skulle skrive litt om hvordan man, rent praktisk, kommer i gang med å bruke R hvis man plutselig er i en situasjon hvor man jobber et sted som ikke har råd til SPSS.

Les mer …