Noen ord om ADHD: Det er ikke noe som alle gutter har.

Det er en rek­ke psy­ko­lo­ger som er med­lem av Men­sa, men bare én som er åpen om det. Det er svært få psy­ko­lo­ger som er dia­gnos­ti­sert med ADHD, og to som er åpne om det. Jeg har ufor­melt reg­net ut at det å være med­lem av Men­sa er ca. fire gan­ger så flaut som å ha ADHD.

nb_NONorwegian