Hva har sosialisme med arbeidere å gjøre?

Det har jo len­ge vært et vel­kom­ment skyts fra høyre­sida, at arbei­der­ne stem­mer (mørke)blått mens arbei­de­re og funk­sjo­næ­rer stem­mer rødt. FrP er Nor­ges størs­te arbei­der­par­ti. Men hvor­for er det noe pro­blem, egent­lig? Ida Jack­son pro­ble­ma­ti­se­rer, og jeg har tenkt litt rundt det­te ei stund alle­re­de.

nb_NONorwegian