Arbeidsgivere foretrekker utadvendte: Vet de hva de ser etter?

Ser på finn.no nå. 1502 stil­lin­ger for utad­vend­te, 0 for inn­ad­vend­te og ca 5 for intel­li­gen­te (dog stort sett sosi­alt).

Con­ti­nue read­ing «Arbeids­gi­ve­re fore­trek­ker utad­vend­te: Vet de hva de ser etter?»