Tester som mestrer

Sendt til Dag­bla­det som kom­men­tar til Barn som mest­rer – og ikke mest­rer 2012-03-16 og refu­sert av Dag­bla­det 2012-03-19

Petter­s­vold og Øst­rem leve­rer en beti­me­lig og ven­tet kri­tikk av tes­ting av barne­hage­barn Dag­bla­det 15. mars i år. Noe av kri­tik­ken tref­fer imid­ler­tid ikke der den skal.

Con­ti­nue read­ing «Tes­ter som mest­rer»