Tester som mestrer

Sendt til Dagbladet som kommentar til Barn som mestrer – og ikke mestrer 2012-03-16 og refusert av Dagbladet 2012-03-19

Pettersvold og Østrem leverer en betimelig og ventet kritikk av testing av barnehagebarn Dagbladet 15. mars i år. Noe av kritikken treffer imidlertid ikke der den skal.

Det kan ikke være noen tvil om at det finnes sammenhenger hvor testing er nødvendig. Det er mulig å utvikle tester som måler det de skal måle og programmer som fungerer. Normalitetsbegrepet i barnehagen er mye videre enn hva testene sies å indikere. Kritikken deres er overdrevent ideologisk. Skal man vite hva som er avvik, må man vite hva som er vanlig.

Dersom testene stempler nærmest ethvert barn som avviker er det noe i veien med kunnskapen hos de som er ansvarlige for innkjøp av tester. Vet de at det finnes kvalitetsmål? Testutvikling og testbruk er vanskelig. Få har kompetanse på dette i Norge. Alle som kan dette, jobber med dette fordi kompetansen vår er så etterspurt. Det er vanlig at testleverandører bruker magiske formuleringer og kaller tester «samtaleverktøy» og «adferdsanalyse» for å slippe unna krav om kvalitet. Ikke la dere lure av dette.

Det er mulig å gjøre uavhengig vurdering av kvaliteten til testene og kompetansen til testbrukerne. Sertifiseringsrådet for testbruk i Norge består av brukere, eksperter, og leverandører av tester. De har arbeidet med heving av kvalitet på tester og kompetanse hos testbrukere i flere år. Dette skjer i samarbeid med Veritas.

Når får vi krav om tilsvarende sertifiseringer i skole og barnehage?