Big 5, faktor for faktor

De fem sto­re slo for alvor gjen­nom i 1991. I våre dager er Big 5 reg­net som stan­dard per­son­lig­hets­mo­dell innen per­son­lig­hets­psy­ko­lo­gi, og blir brukt som stan­dard­mo­dell i utvik­ling av per­son­lig­hets­tes­ter.

nb_NONorwegian