Politikere og Big 5

Siv Jen­sen, Kjell Ingolf Rop­stad, Hen­rik Asheim og Eivind Træ­dal ble Big 5‑testet, og inter­vju­et i lys av test­res­uta­te­ne, på Dag­bla­dets Valg­bod i som­mer. Her er de inter­vju­ene som er lagt ut så langt.

nb_NONorwegian