Jørn Hurum og formidling av vitenskap

Jørn Hurum har vært den førs­te til å skjøn­ne hvor kult et vel­dig, vel­dig kult fos­sil er, og det har han gjort så mye han kan ut av. Det­te har vakt blan­de­de reak­sjo­ner.

nb_NONorwegian