Om Anders Behring Breivik: Fremskrittspartiet og grumset

I dag ble åpen­bart fred­nin­gen av de mørke­blå avslut­tet1,2. Jeg er ikke sik­ker på om jeg er enig i at de ikke mørke­blå egent­lig har så mye for­tref­fe­lig­het å sole seg i.

Con­ti­nue read­ing «Om Anders Behring Brei­vik: Frem­skritts­par­ti­et og grum­set»