Hvorfor jeg vil ha IT ut av skolen

IT i skolen koster. Én laptop pr. elev, som ser ut til å være ønsket fra mange hold, koster tid og penger i planlegging, innkjøp, vedlikehold, drift, og må erstattes ca. hvert tredje år for å holde tritt med oppgraderingene, og det pedagogiske utbyttet må man regne med er negativt. Selv om verken fagpedagogene eller deltakerne i den skolepolitiske debatten later til å være klar over det, er det rimelig kjent hva som skjer med mennesker når de lærer. Det betyr ikke at det er lett å vite hvordan man praktisk skal implementere ting i klassen – men det er lett å vurdere hva som i hvert fall ikke vil virke.

Continue reading “Hvorfor jeg vil ha IT ut av skolen”