Siste spiker i kista for EQ/Emosjonell Intelligens

Alle skjøn­ner at sosia­le egen­ska­per er vik­tig i man­ge sam­men­hen­ger. Man­ge tror at EQ og emo­sjo­nell intel­li­gens er gode mål på sosia­le egen­ska­per. Det er de ikke. Her er litt om hvor­for. Con­ti­nue read­ing «Sis­te spi­ker i kis­ta for EQ/Emosjonell Intel­li­gens»

Hvorfor emosjonell intelligens ikke finnes

Uttryk­ket, ordet, begre­pet «emo­sjo­nell intel­li­gens» høres vel­dig ut som noe som bur­de fin­nes – og har slått vel­dig an i man­ge kret­ser. Her er om hvor­for vi må lete vide­re. Con­ti­nue read­ing «Hvor­for emo­sjo­nell intel­li­gens ikke fin­nes»