Siste spiker i kista for EQ/Emosjonell Intelligens

Alle skjønner at sosiale egenskaper er viktig i mange sammenhenger. Mange tror at EQ og emosjonell intelligens er gode mål på sosiale egenskaper. Det er de ikke. Her er litt om hvorfor.

Nok et stykke forskning som avviser myten om at sosiale egenskaper, slik de måles av EQ og emosjonell intelligens-tester, er spesielt viktig. Her er enda en artikkel som viser at IQ slår EQ: Emotional intelligence is overrated.

EQ og emosjonell intelligens er ikke det samme som sosial teft. Sosial teft henger sammen med IQ og personlighet, mens EQ ifølge EQ-selgerne er noe annet enn IQ og noe annet enn personlighet. 

I artikkelen Emotional intelligence is overrated er det selgere som er testet. IQ predikerte salgsresultater fem ganger bedre enn EQ. I artikkelen påpekes etpar viktige ting til.

  • Folk er åpenbar ikke klar over hvor viktig intelligens er i sosial samhandling. Intelligens dreier seg ikke bare om evne til å løse abstrakte oppgaver. Intelligens dreier seg også om å forstå mennesker og å resonnere rundt deres ønsker og motiver.
  • Mennesker later til å tro at IQ på noen måte er til hinder for sosial teft. Det stemmer ikke. Det er en klar sammenheng mellom IQ og sosial teft. Sammenhengen er statistisk, så malende unntak finnes. Men rent generelt er det sånn at hvis du har to grupper med mennesker, hvor den ene gruppa består av mennesker som skårer høyere på IQ-tester enn den andre, så vil du finne flest mennesker med god sosial teft i gruppa med høyest IQ.
Annen forskning viser at intelligens ikke er svært viktig hos selgere. I salg er det en X-faktor (antagelig flere) som ikke er kjent. Håpet om at emosjonell intelligens skulle være denne X-faktoren har fylt lommebøkene til coacher over hele verden. 

Det som ikke er så godt kjent: IQ er svært godt forstått, gjennomforsket av tusenvis om ikke titusenvis av forskere over hundre år. Vi vet svært mye om hva intelligens er og ikke er, hvordan det kan måles, når det har betydning og når det ikke har det. IQ og intelligens er vitenskapelig allemanseie.

EQ og emosjonell intelligens er funnet opp, markedsført og solgt av Daniel Goleman og Howard Gardner. EQ og emosjonell intelligens er en separat forksningstradisjon. EQ er ikke følelsenses svar på IQ. IQ er noe vi vet mye om hva er. Hva EQ er, og hvordan det skal måles, vet vi ikke. Det er fortsatt på forskningsstadiet. Det er altfor tidlig å ta EQ og emosjonell intelligens ut av laboratoriene og prøve det ut i praksis. Vi vet ikke hva EQ er.

Artikkelen jeg viser til over, er ikke siste spiker i kista for EQ. Artikkelen viser til en rekke studier som viser at EQ er ekstremt overvurdert. Men det jeg liker med artikkelen er at den forklarer det så godt. 

Det stemmer at jeg tidvis jobber med personlighetstesting og seleksjon til ansettelser. Det er ikke slik at jeg har økonomiske interesser i at IQ-tester skal fungere bedre enn EQ-tester. Dersom jeg hadde trodd på EQ, hadde jeg solgt EQ. Men det er ingen grunn til at jeg – eller noen andre – skulle tro på EQ. Derfor selger jeg ikke EQ.