WISC‑V er her!

Intel­li­gens­tes­ter måler ikke hele per­son­lig­he­ten, og sier ingen­ting om men­nes­kers ver­di.

nb_NONorwegian