Mobbing i skolen, tiltak som ikke virker, og hvorfor menn ikke deltar

Jeg var nylig, som FAU-repre­sen­tant, til­ste­de i et møte hvor det ble fore­slått akti­vi­te­ter mot mob­bing som jeg ikke kom­mer til å ta del i for­di jeg anser det som bort­kas­tet tid. Her kom­mer det litt om hva og hvor­for.

Con­ti­nue read­ing «Mob­bing i sko­len, til­tak som ikke vir­ker, og hvor­for menn ikke del­tar»