Om innvandring i nedgangstider

Sånn reint hypo­te­tisk: Hvis vi skul­le tatt inn så man­ge asyl­sø­ke­re som mulig, hvor­dan skul­le vi klart det?

nb_NONorwegian