Lightning Process & videnskaben: Ei betraktning.

I det siste er jeg blitt beskyldt for å være en medløper for Phil Parker Lightning Process. Dette er uforståelig sett i lys av at jeg a) er en aktiv bidragsyter til www.skepsis.no og at jeg b) har gått hardt ut mot tankefeltterapi. Så, hvordan forklare dette?

Continue reading “Lightning Process & videnskaben: Ei betraktning.”