Ikke ansett mennesker som ønsker å jobbe med mennesker.

Jeg hører det av og til. Nei, ofte. Som moti­va­sjon for å søke ei stil­ling eller en utdan­nel­se. Jeg vil job­be med men­nes­ker.

Hvis du er leder innen et yrke hvor det job­bes med men­nes­ker: Ikke ansett men­nes­ker som øns­ker å job­be med men­nes­ker.

Con­ti­nue read­ing «Ikke ansett men­nes­ker som øns­ker å job­be med men­nes­ker.»

Ikke ansett mennesker som ønsker å jobbe med mennesker.

jeg hører det av og til. Nei, ofte. Som moti­va­sjon for å søke ei stil­ling eller en utdan­nel­se. Jeg vil job­be med men­nes­ker.

Hvis du er leder innen et yrke hvor det job­bes med men­nes­ker: Ikke ansett men­nes­ker som øns­ker å job­be med men­nes­ker.

Con­ti­nue read­ing «Ikke ansett men­nes­ker som øns­ker å job­be med men­nes­ker.»