Den kuleste webtjenesten

Qik er en tje­nes­te som lar deg dum­pe lyd og video fra mobi­len rett på web. Fil­men blir lag­ret og kan etter­be­hand­les, og såvidt jeg kan se er det mobi­len din som set­ter gren­ser for kva­li­te­ten. Å lage seg en kon­to på web­ser­ve­ren er gra­tis. Jeg er usik­ker på for­ret­nings­mo­del­len, jeg gjet­ter på at de […]

nb_NONorwegian