Intervju med den i NAV som har greie på mennesker og som blir hørt på

Jeg fikk en tele­fon her om dagen fra en mann som var lei av den av kjepp­hes­te­ne mine som går ut på at jeg mener at det ikke job­ber noen i NAV som har greie på men­nes­ker og som blir hørt på. Det stem­mer ikke, sa han, han kun­ne bevi­se det.

(more…)