Legene har fortsatt ikke skjønt det der med psyke, soma, og ånd.

Ola Did­rik Saug­stad skri­ver i Dag­bla­det 2015-07-14 at udo­ku­men­ter­te behand­lings­for­mer tar liv. Det har han rett i. Noe av reson­ne­rin­gen hans er imid­ler­tid av akku­rat den typen som tar liv. Con­ti­nue read­ing «Lege­ne har fort­satt ikke skjønt det der med psy­ke, soma, og ånd.»